cashmir

122 teksty – auto­rem jest cashmir.

człowiek jest jak Ikar, nim roz­pros­tu­je skrzydła już spada... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 12 marca 2011, 09:38

rodzi­ce troszczą się o dzieci, kiedy są małe, cze­mu dzieci nie troszczą się o rodziców, gdy do­pad­nie ich starość...? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 stycznia 2011, 17:21

nie chcę, by mo­je myśli umarły ra­zem ze mną... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 3 stycznia 2011, 11:15

na­wet naj­piękniej­szy bry­lant nie jest wyz­naczni­kiem miłości... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 grudnia 2010, 14:25

...naj­trud­niej za­decy­dować, który most przek­roczyć, a który spalić... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 grudnia 2010, 11:02

sa­ma w swo­jej sa­mot­ności, od­grodzo­na od ludzi mu­rem niepew­ności, cze­kam na cud... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 listopada 2010, 17:18

w dzi­siej­szych cza­sach na­wet życie stra­ciło na wartości... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 4 listopada 2010, 18:25

za życia często za­nied­by­wani, w Dzień Wszys­tkich Świętych tak tłum­nie odwiedzani... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 29 października 2010, 09:56

przew­rotne życie pisze sce­nariu­sze na które nie jes­teśmy przygotowani... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 20 października 2010, 18:22

współczes­ne cza­sy czy­nią z nas sa­molub­nych egoistów... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 października 2010, 17:06

cashmir

cashmir

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność